top of page
Ara

Aile İçi iletişim

Aile içi iletişim, bir bireyin aile üyeleriyle olan diyalog ve etkileşim biçimini ifade eder. İyi bir aile içi iletişim, aile üyelerinin...

Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları

Devletimiz son yıllarda engelliler ve yakınları için avantaj olabilecek birtakım düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bu düzenlemeler...

Ailemizin Temel Problemi İletişimsizlik

Hayat önlenemez şekilde akıp gidiyor ve doğan her canlı bu süreç içerisinde dünyadaki ödevlerini yerine getiriyor. İstesek de istemesek...

Blog: Blog2
bottom of page